هر چی تو بخای ...

میز گردی برای همه

یکشنبه 19 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 20:41

و ...

و خداوند عذابی را خلق کرد به نام انتخاب واحد تا بشر ز گهواره تا گور دانش برود به ما تحتش و زهر مارش گردد ...  

 

من نمی دونم اگر این انتخاب واحد نبود چطوری می خواستم قیامت رو تا این حد ملموس حس کنم واقعا ... 

 

دمشون گرم ما رو از این نعمت محروم نکردن ...