هر چی تو بخای ...

میز گردی برای همه

جمعه 28 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 12:06

خواب

دنیات چه کوچیکه !!  

  

وقتی که می خندی  

 

وقتی که می دونی 

 

این جا هوا خیسه 

 

چشماتو می بندی 

 

چیزی نمی بینی 

 

چیزی نمی خواهی 

 

اما تنت خیسه 

 

شلاق طوفانو 

 

حس می کنه پشتت 

 

اما چشات بسته س 

 

یک لامپه تو خوابت 

 

پاشو ببین این جا 

 

طوفان اطرافت 

 

داری فرو می ری 

 

اون لامپه تو خوابت 

 

گرمای خورشیدو 

 

این جا نمی تونی 

 

پیدا کنی حتی ... 

 

ماهم نمی بینی 

 

دست از خیال خام 

 

بردار و با من باش 

 

من با تو ما میشم 

 

                         با ما جهان زیباست .