هر چی تو بخای ...

میز گردی برای همه

دوشنبه 27 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 19:55

پیش آمد

گاهی پیش میاد دیگه ... 

 

گاهی دوست نداری از دست بدی ولی می دی . آخه پیش میاد ...  

 

هیچ وقت نمی دونیم کی ممکنه چه کسی رو از دست بدیم . آخه اتفاقی پیش میاد ...  

 

هیچ وقت نمی تونیم بفهمیم کی می میریم یا اطرافیانمون کی می میرن . خارج از اراده ی ما پیش میاد ...  

 

مهم اینه که وقتی کسی می میره یا در حکم مرده در میاد دیگه مرده . مرده ها رو نه می شه دیگه دید نه می شه وجودشون رو حس کرد ...  

 

+ اعتقادی به عزاداری ندارم .