هر چی تو بخای ...

میز گردی برای همه

شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 19:13

رمز ورود

خیلی حال می ده وقتی بعد کلی مدت سر میزنی وب


بیشتر حال می ده وقتی یک ربع زل می زنی تو چشم مانیتور


بیشتر تر حال می ده وقتی تو این یک ربع همه چیز یادت میاد جز رمز ورود