هر چی تو بخای ...

میز گردی برای همه

شنبه 5 تیر‌ماه سال 1395 ساعت 00:55

تولد

انسان هر لحظه ای که یک تجربه ی نزدیک به مرگ داره و ازش سالم بیرون میاد، در واقع دوباره متولد میشه!!

من تجربه نزدیک مرگ داشتم. اما تو هیچ کدوم به اندازه امشب هوشیار نبودم که حس کنم متولد شدم...

تولدم مبارک