هر چی تو بخای ...

میز گردی برای همه

شنبه 10 تیر‌ماه سال 1391 ساعت 02:34

١٠

همه چیز را نمیتوان دید . گاه دو دست بر هم بوسه میزنند شیرین تر از صدها بوسه ای که نامحرمان بر لبان هم مینهند و می توان دید . گاه دو چشم یکدیگر را درآغوش میگیرند محکمتر از آن دو دستی که یکدیگر را میبوسیدند . دنیای عجیبی ست . هر چیزی را نمیتوان دید ...