هر چی تو بخای ...

میز گردی برای همه

سه‌شنبه 7 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 22:29

قدم دوم

عاقل باش . درسته که می گن عقل و احساس تو یه زمین نیستن و کنار هم قرار ندارن و ... 


ولی گفتن . و هر گفته ای لزوما درست نیست . پس باید عاقل بود تا بشه عاشق بود . 


+ بعد از کلی شعر معنی کردن الآن می فهمم واقعا که وقتی می گن عاشق و دیوانه وقتی به ماه نگاه کنن دیوانه تر می شن یعنی چی ... 

.

.

.

.

.

.

.

.

بخاطر تاثیر جذر و مدی ه ماه روی بدنمونه