هر چی تو بخای ...

میز گردی برای همه

جمعه 3 خرداد‌ماه سال 1392 ساعت 00:16

غروب

آفتاب که غروب می کند روز دیگرم شروع می شود. من می مانم و سیاه مشق های افکارم و هجوم باران های سرد پاییزی. یک روز خواهم رفت جایی دورتر از نبض تو. بی بازگشت بی امید سخت تر از حرف هایت...